Szkolne Koło „CARITAS”

Szkolne Koło Caritas istnieje w Szkole Podstawowej im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Krobanowie od października 2006 roku. Dnia 5 marca 2007 roku otrzymaliśmy Akt Powołania Szkolnego Koła Caritas.

Nadzór nad Kołem, zgodnie z Regulaminem Szkolnego Koła Caritas sprawuje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krobanowie- pani Violetta Owczarek. . Asystentem Kościelnym jest ks. Stanisław Dwornik- proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zduńskiej Woli Karsznicach. W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad kołem sprawują : pani Małgorzata Głuszczyńska- nauczyciel nauczania zintegrowanego i pan Andrzej Musalewski- nauczyciel religii.

Zadania naszego Koła opierają się na działalności charytatywnej. Poprzez pracę wolontariatu chcemy realizować przykazanie miłości bliźniego w odniesieniu do każdego człowieka, bez względu na jego przekonania, wyznania, narodowość czy rasę. Obecnie Koło liczy 20 członków, którzy rekrutują się spośród uczniów klas IV-VI. Od początku naszej działalności włączamy się w ogólnopolskie akcje Caritas takie jak: „Serce na gwiazdkę”, „Wigilijne Dzieło pomocy Dzieciom”,” Chlebek Miłości”. Każdego roku przed świętami Bożego Narodzenia, członkowie Koła udają się wizytą na Oddział Dziecięcy Szpitala w Zduńskiej Woli, gdzie zostają wystawione „Jasełka bożonarodzeniowe”. Przed Wielkanocą uczniowie sprzedają kartki świąteczne. W okresie Wielkiego Postu uczestniczymy w akcji „Jałmużna Wielkopostna”. Z inicjatywy członków Koła organizowaliśmy również loterię fantową. Dzięki tym akcjom mamy możliwość pozyskania środków finansowych, które przeznaczaliśmy na leczenie i rehabilitację dwóch uczniów naszej szkoły, dofinansowanie posiłków oraz opłacenie wycieczki do Wrocławia uczniom z rodzin ubogich. W ramach działalności Koła prowadzimy dyżury w stołówce szkolnej. W przyszłości chcemy również zorganizować pomoc uczniom klas młodszych w odrabianiu lekcji.

Nasza praca na rzecz osób potrzebujących jest dla nas źródłem satysfakcji i radości. Jesteśmy małą społecznością, co pomaga nam zauważyć potrzeby naszych kolegów. W przyszłości będziemy starali się w dalszym ciągu włączać w akcje ogólnopolskie Caritas oraz realizować takie zadania własne, które pozwolą nam ujrzeć uśmiech każdego dziecka, szczególnie tych najbardziej pokrzywdzonych.