Terminarz spotkań z rodzicami

       TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Lp.

Termin

Treść

 1.

26.09.2017r.

Godz. 17.00

- Spotkanie ogólne :

-spotkanie z dyrektorem szkoły - przedstawienie m.in. priorytetowych zadań wychowawczych i profilaktycznych oraz rocznego planu pracy szkoły.

- Spotkanie z przedstawicielem PPP w Zduńskiej Woli,

- Spotkania z wychowawcami klas – m. in.: wybór klasowej Rady Rodziców, przedstawiciela Rady Oddziałowej, zapoznanie rodziców z ocenianiem wewnątrzszkolnym, planem pracy wychowawcy.

 2.

07.11.2017r.
godz.16-18

Konsultacje indywidualne- przedstawienie informacji o postępach uczniów w nauce i zachowaniu.

3.

05.12.2017r. godz.16-18

Konsultacje indywidualne- przedstawienie informacji o postępach uczniów w nauce i zachowaniu.

4.

09.01.2018r. godz.16-18

Konsultacje indywidualne: spotkanie z wychowawcami klas- m.in.: przedstawienie informacji o postępach uczniów w nauce i zachowaniu, poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach wszystkich ocen na I półrocze, w szczególności o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi z zachowania.

 5.

13.02.2018r.

godz.17

Spotkanie ogólne:

- Spotkanie z dyrektorem szkoły – przedstawienie wyników klasyfikacji i informacji o pracy szkoły.

- Spotkanie z przedstawicielem instytucji wspierających

- Spotkania z wychowawcami klas -poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze roku szk. 2017/2018.

6.

10.04.2018r. godz.16-18

Konsultacje indywidualne- przedstawienie informacji o postępach uczniów w nauce i zachowaniu.

7.

08.05.2018r. godz.16-18

Konsultacje indywidualne- przedstawienie informacji o postępach uczniów w nauce i zachowaniu.

8.

05.06.2018r. godz.17

Spotkanie ogólne:

-Spotkanie z dyrektorem szkoły:

- Spotkanie z przedstawicielem instytucji wspierających

- Spotkania z wychowawcami klas - przedstawienie informacji o postępach uczniów w nauce i zachowaniu, poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych, w szczególności o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania.

 

Dodano: 2017-12-04 13:36:39
Powrót