Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krobanowie mgr Violetta Owczarek

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

  • edukacja wczesnoszkolna.
Studia podyplomowe:
  • Organizacja i zarządzanie dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych,
  • Edukacja przyrodnicza na II etapie kształcenia ogólnego,
  • Kurs Kwalifikacyjny - Wychowanie do życia w rodzinie.
Przebieg pracy zawodowej:
  • 1988 – 1989 – Szkoła Podstawowa nr 2 w Łasku,
  • 1989 – – Szkoła Podstawowa w Krobanowie.


Zajmowane stanowisko kierownicze od 1 września 1997 r.

Stan cywilny: mężatka, dwoje dzieci.