Krótka historia Szkoły Podstawowej w Krobanowie
W roku 1925 pan Feliks Sroczyński - ówczesny kierownik placówki oznajmił społeczności lokalnej o ukończeniu budowy Powszechnej Szkoły w Krobanowie - jedynego wtedy ogniska oświaty i kultury tego środowiska. Szkoła w Krobanowie jako pierwsza ze szkół Gminy Zduńska Wola po 6-letniej niewoli w 1945 otworzyła ponownie swe podwoje dla dzieci i młodzieży, by wychowywać, nauczać i pielęgnować tradycje naszego kraju głęboko zakorzenione w świadomości narodu polskiego.
W lutym 1958 roku podjęta została uchwała społeczeństwa dotycząca budowy nowej Szkoły w Krobanowie – Pomnika Tysiąclecia. Prace budowlane trwały kilka lat. Dzięki wysiłkowi oraz ofiarności mieszkańców i ówczesnych władz udało się zrealizować zamierzony cel- oddać do użytku nowy budynek szkoły.
Jesienią 1968 Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o nadaniu Szkole w Krobanowie imienia generała Jana Henryka Dąbrowskiego. W tym czasie funkcję dyrektora szkoły pełnił Kazimierz Rychliński. W latach 1987-1997 dyrektorem szkoły była pani Jadwiga Bulińska. W czasie swej długoletniej pracy dydaktyczno-wychowawczej czuwała nad realizacją wyznaczonych zadań i celów, podejmując trud wychowania w duchu patriotycznych i obywatelskich wartości.