Koło dziennikarskie

Głównym celem koła dziennikarskiego jest wydawanie gazetki szkolnej „Lustereczko szkolne”, ale uczniowie poznają również tajniki pracy dziennikarskiej, podejmują działania twórcze, kształtują sprawność językową i stylistyczną.

Sylwia Marcinkowska