Koło ekologiczne

Celem zajęć jest poznanie przyczyn, skutków i mechanizmów niepożądanych zmian zachodzących w środowisku, kształcenie postawy szacunku dla przyrody oraz dostrzeganie zależności stanu środowiska od działalności człowieka. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas IV-VI, którzy pragną poszerzać swoje zainteresowania oraz zdobyć umiejętność obserwacji zjawisk przyrodniczych.

Lilla Leder