Zajęcia logopedyczne

Zajęciami logopedycznymi objęte są dzieci z klas I- III szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego. Program zajęć obejmuje:

  • usprawnianie aparatu artykulacyjnego,
  • wywoływanie głosek oraz utrwalanie ich w nagłosie, śródgłosie, wygłosie sylab i wyrazów,
  • automatyzację w zdaniach, wierszykach i opowiadaniach,
  • ćwiczenia percepcji słuchowej i wzrokowej w zakresie różnicowania wywołanych głosek w mowie i piśmie.

Marta Biernat Podsiadłowicz