Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów mających trudności w nauce. Program zajęć ma za zadanie wypełnić lukę w opanowaniu materiału nauczania, wyrównać braki i zaległości oraz przygotować uczniów do zewnętrznego sprawdzianu szóstoklasisty.

Anna Kusińska