Gromada zuchowa „Leśne duszki” i drużyna harcerska Szubrawcy”

Celem zajęć jest wszechstronny rozwój zainteresowań, poznanie technik harcerskich: pionierki, terenoznawstwa, samarytanki itp., udział w uroczystościach patriotycznych, imprezach hufcowych i okolicznościowych, wychowanie dzieci i młodzieży metodą harcerską, integracja zuchów i harcerzy.

Andrzej Musalewski