Szkolne Koło PCK- opiekun Małgorzata Głuszczyńska

SK PCK przy Szkole Podstawowej w Krobanowie skupia w swoich szeregach uczniów klas IV- VI a Klub „Wiewiórka” z klas I- III. Nasze koło uczestniczy w akcjach organizowanych przez Zarząd PCK w Zduńskiej Woli. Przekazujemy dzieciom potrzebującym opieki- pomoc materialną np. ubrania, obuwie. Corocznie bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji 

„ Gorączka Złota”, w czasie której zbieramy monety 1, 2, 5 gr, które są przeznaczane na wyjazdy wakacyjne dzieci. Współpracujemy z pielęgniarką szkolną, Szkolnym Kołem CARITAS, wspierając akcje charytatywne. Organizujemy posterunki medyczne na uroczystościach i imprezach szkolnych, udzielając w razie potrzeby pierwszej pomocy.
W klasach I-III są urządzane na bieżąco kąciki czystości.