Projekty Unijne

"Moja szkoła moją szansą" - Nowy Impuls

"Przyjazna i Bezpieczna Szkoła"

"Przyjazna Szkoła"

"CKNONW"

"Moje przedszkole"- Familijny Poznań

"Chcę być zdrów wybieram ruch" - Urzą Marszałkowski w Łodzi

"Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" - Grupa Edukacyjna S.A.

"Radosna szkoła" - MEN

"Integracja to fajna zabawa"