RADA PEDAGOGICZNA

mgr Violetta Owczarek – dyrektor szkoły, nauczyciel plastyki i wychowania do życia w rodzinie, opiekun świetlicy

mgr Mariola Michalak – nauczyciel oddziału przedszkolnego „Miodoludki”

mgr Agnieszka Ściegińska - nauczyciel oddziału przedszkolnego „Miodoludki”

mgr Wioletta Parchociuk – Tomczyk – nauczyciel oddziału przedszkolnego „Pszczółki”

mgr Justyna Kusiak – nauczyciel oddziału przedszkolnego „Pszczółki”

mgr Elżbieta Urbańska – nauczyciel oddziału przedszkolnego „Kropki”

mgr Małgorzata Głuszczyńska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Izabela Wrąbel - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Bożena Krawczyk - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Hanna Słobodzian - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Beata Pachulska – nauczyciel matematyki i informatyki

mgr Lilla Leder – nauczyciel przyrody, geografii techniki, wychowanie fizyczne

mgr Bartłomiej Rybak – nauczyciel języka angielskiego, opiekun świetlicy

mgr Andrzej Musalewski – nauczyciel religii, muzyki

mgr Katarzyna Góralczyk – nauczyciel religii

mgr Marta Biernat – Podsiadłowicz – nauczyciel języka polskiego, logopeda

mgr Sylwia Marcinkowska – nauczyciel historii

mgr Monika Klimczak – bibliotekarz, opiekun świetlicy

mgr Bartosz Krymarys – nauczyciel wychowania fizycznego, opiekun świetlicy

mgr Magdalena Wilczyńska – nauczyciel języka rosyjskiego

mgr Justyna Gołdyn – nauczyciel języka niemieckiego

mgr Katarzyna Grala – nauczyciel biologii

mgr Iwona Andrzejewska – nauczyciel fizyki

mgr Anna Piontek – Krążyńska – nauczyciel chemii

mgr Lidia Błońska – pedagog, etyka

Ewelina Konopiata -  (edukacja wczesnoszkolna (pomoc nauczyciela))

Magdalena Ściegińska – (oddział przedszkolny (pomoc nauczyciela))

Elżbieta Stasiak – (oddział przedszkolny (pomoc nauczyciela))