RZECZNIKA PRAW UCZNIA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KROBANOWIE

O prawach dziecka

Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle że jest mały.
Dlatego ludzie uczeni,
którym za to należą się brawa,
Chcąc los wielu dzieci odmienić,
Stworzyli dla Was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
Spróbujcie dobrze zapamiętać.


W Szkole Podstawowej w Krobanowie od wielu lat działa Rzecznik Praw Ucznia, wybierany w drodze demokratycznych wyborów przez wszystkich uczniów szkoły. Kadencja rzecznika trwa 3 lata, a zasady jego pracy i postępowania zapisane są w Statucie Szkoły. Obecnie Rzecznikiem Praw Ucznia jest pan Bartłomiej Rybak nauczyciel języka angielskiego. Rola rzecznika sprowadza się do stania na straży dobra każdego dziecka i udzielaniu mu pomocy, dlatego, gdy tylko pojawi się niepokojący sygnał, rzecznik zobowiązany jest do zapoznania się z opinią stron konfliktu i podjęcia mediacji w celu rozwiązania problemu. Zadaniem rzecznika jest także zapoznanie uczniów z przysługującymi im prawami, ale też z obowiązkami jakie na nich spoczywają.