„ Gorączka Złota”


to ogólnopolska akcja organizowana przez PCK.

Bierzemy w niej udział od kilku lat. Co roku przez kilka miesięcy zbieramy w szkole monety 1, 2, 5
groszowe, które są przeznaczane na dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych dzieci z rodzin najuboższych.