„Rady na odpady”

Mając na uwadze dobro środowiska od 2003 roku trwa w naszej szkole akcja „Rady na odpady”. Akcja ma na celu:

  • kształtowanie nawyków ekologicznego życia we własnym domu,
  • uwrażliwienie na potrzebę ochrony środowiska oraz kształtowanie postawy stałej troski i szacunku dla otaczającej przyrody,
  • uświadamianie odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższej okolicy,
  • zbieranie surowców wtórnych: aluminiowych puszek, zużytych baterii oraz makulatury.

Baterie i zużyte ogniwa galwaniczne są szczególnie niebezpieczne dla środowiska, dlatego należy zbierać je oddzielnie, aby w śmieciach nie trafiły na wysypiska. Zebrane baterie przekazujemy do Organizacji Odzysku REBA. Aluminiowe puszki i makulaturę sprzedajemy w punktach skupu, pieniądze ze sprzedaży przeznaczamy na zakup drzewek lub na potrzeby Samorządu Szkolnego, wymieniamy je również na żarówki energooszczędne podczas Festynu Recyklingowego organizowanego przez Urząd Gminy Zduńska Wola. We wrześniu każdego roku podsumowujemy akcję wręczając nagrody dla klas, które wykazały się największym zaangażowaniem. W tym roku szkolnym zbieramy tylko zużyte baterie.

Lilla Leder