„Przyjaciele Zippiego”

> Program uczy dzieci:

> Jak rozpoznawać własne uczucia i jak o nich rozmawiać.

> Jak mówić to , co chce się powiedzieć

> Jak słuchać uważnie .

> Jak prosić o pomoc.

> Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie.

> Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem .

> Jak mówić przepraszam.

> Jak radzić sobie z przemocą i krzywdzeniem.

> Jak rozwiązywać konflikty.

> Jak radzić sobie ze zmianą i stratą między innymi ze śmiercią.

> Jak adaptować się do nowych sytuacji.

> Jak pomagać innym.

W programie Przyjaciele Zippiego nie mówimy dzieciom , co mają robić . Zamiast tego , zachęcamy je do zastanowienia się nad sytuacją i wymyślania własnych rozwiązań problemów . Dzieci ćwiczą dobieranie rozwiązań , które nie tylko pomagają im , ale również uwzględniają dobro innych.

Więcej o programie : www.pozytywnaedukacja.pl