„Chcę być zdrów wybieram ruch”

W roku szkolnym 2006/2007 w Szkole Podstawowej w Krobanowie realizowany był program z promocji zdrowia „Zdrowe żywienie zawsze w cenie”. 14 czerwca 2007 roku otrzymaliśmy Akces dla Szkół Promujących Zdrowie.

Ideą naszej placówki jest propagowanie zdrowego stylu życia, dlatego cała społeczność szkolna podjęła decyzję o kontynuacji programu z zakresu promocji zdrowia i za nadrzędny cel przyjęła stwarzanie coraz lepszych warunków dla zachowania zdrowia oraz wzmacniania jego potencjału w środowisku szkolnym. W związku z tym powołany został zespół do opracowania i realizacji działań dotyczących programu z promocji zdrowia:

 • koordynator – Pani Małgorzata Głuszczyńska;
 • członkowie – Pani Lilla Leder i pani Anna Stobiecka.

Nasze działania w tym zakresie będą dotyczyć dwóch obszarów działania:

 1. Edukacji zdrowotnej.
 2. Współdziałania społeczności szkolnej i społeczności lokalnej.

Program z promocji zdrowia „Chcę być zdrów – wybieram ruch” został opracowany dla Szkoły Podstawowej w Krobanowie na lata 2008-2011. Jego realizacja rozpoczęła się z dniem 1.09.2008 r., a zakończy się w dniu zakończenia roku szkolnego 2010/2011. Program z promocji zdrowia oparty został o „podstawy programowe” z zakresu edukacji prozdrowotnej – Dz.U. MEN nr 14 z dnia 15.02.1999r.
Program z promocji zdrowia jest skierowany do całej społeczności szkolnej, a jego adresatami są wszyscy uczniowie szkoły – od klasy „0” do klasy VI oraz rodzice uczniów, nauczyciele i pracownicy obsługi i administracji.
W roku szkolny 2008/2009 nasza szkoła wygrała konkurs i otrzymała unijne środki finansowe w kwocie 44 100 PLN na realizację zadań ujętych w programie zdrowotnym „Chcę być zdrów – wybieram ruch”. Jest to nieoceniona pomoc, gdyż dzięki pozyskanym funduszom uczniowie naszej szkoły mogą nieodpłatnie skorzystać z wielu atrakcji.
Realizacja projektu została podzielona na następujące działania:

 1. Rekrutacja:
  • Prowadzenie działań rekrutacyjnych.
  • Podpisanie deklaracji uczestnictwa.
 2. Promocja projektu.
 3. Zajęcia pozalekcyjne:
  • Zakup niezbędnego sprzętu do zajęć.
  • Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
 4. Zajęcia prowadzone są przez 18 tygodni ( początek – 16 lutego a koniec – 20 czerwca 2009 roku) i obejmowały:

  • Ruch to zdrowie – zajęcia przeznaczone dla uczniów klas IV – VI obejmują grupę 15 osób i prowadzone są prze nauczyciela wychowania fizycznego. Uczestnicy zajęć mogą zapoznać się z zasadami gier zespołowych oraz uczestniczyć w rozgrywkach koszykówki, siatkówki i piłki nożnej. Na zajęciach tych uczniowie mogą rozwijać swoją psychomotorykę, sprawność kondycyjną i koordynację poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe, a także doskonalić swoją zwinność pokonując tory przeszkód. Tego rodzaju zajęcia pozwalają także kształcić wśród uczniów nawyk przebywania na świeżym powietrzu i aktywnego spędzania wolnego czasu.
  • Terapia ruchem – zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas I – III i prowadzone są przez pedagoga z przygotowaniem psychologiczno – pedagogicznym. Tego rodzaju zajęcia skierowane są do dzieci z nadpobudliwością ruchową, z zaburzeniami emocjonalnymi i psychomotorycznymi. W trakcie zajęć wykorzystywane są różne techniki i metody m.in. chusta animacyjna, metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Celem zajęć jest poprawienie koncentracji dziecka, ćwiczenie rozwoju psychomotorycznego i manualnego, a co za tym idzie, wspomagać prawidłowy rozwój dzieci i korygować ich zachowanie.
  • Ruch i zabawa – adresatami zajęć są uczniowie klas I – III, którzy uczestniczą w różnorodnych zabawach sprawnościowych, rytmice oraz grach zespołowych dostosowanych do ich wieku. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego pedagoga, również raz w tygodniu przez dwie godziny.
  • Nauka pływania – w zajęciach, które prowadzone są przez instruktora pływania, uczestniczą uczniowie klasy IV raz w tygodniu. Celem zajęć jest nauka pływania i korygowanie ewentualnych wad postawy.

 5. Zawody sportowe:
  • Przygotowanie zawodów.
  • Przeprowadzenie zawodów.
  • Wręczenie dyplomów i nagród.

W ramach tego zadania zaplanowaliśmy zorganizowanie zawodów sportowych, które obejmować będą różne dyscypliny, dostosowane do wieku poszczególnych grup uczestników. Odbędzie się również konkurs tańca podsumowujący prace koła tańca towarzyskiego. Zorganizowaliśmy także „Olimpiadę wiedzy o zdrowiu”, konkurs plastyczny pt.: „Ruch i zabawa” oraz „ Sport w moim życiu”.
Dzięki zajęciom sportowym, prowadzonym przez wykwalifikowanych pracowników, dzieci mają wzbogaconą ofertę zajęć i możliwość wyrabiania w sobie nawyków prozdrowotnych, a projekt jest odpowiedzią i narzędziem do realizacji działań zaplanowanych w Programie z promocji zdrowia „ Chcę być zdrów – wybieram ruch”.