„CENTRUM KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ NA WSIACH”
„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.”

Od lutego 2008 roku w naszej szkole funkcjonuje Centrum Kształcenia na odległość na wsiach.
CENTRUM

 • umożliwia dostęp do edukacji wszystkim osobom zainteresowanym podwyższeniem poziomu posiadanej wiedzy,
 • umożliwia osobom dorosłym, w tym niepełnosprawnym, możliwości samokształcenia w zakresie ogólnym i zawodowym,
 • stwarza możliwości do kontynuacji kształcenia w systemie eksternistycznym,
 • prowadzi doradztwo zawodowe.
 • Jako uczestnik/uczestniczka Projektu, możesz rozpocząć naukę bazując na unikalnych, bezpłatnych kursach. Uczestnictwo w szkoleniach pozwoli Ci na solidne przygotowanie się do matury, rzeczywiste podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz rozwój osobisty.
 • Celem Projektu jest pomoc w dokonywaniu wyborów w zakresie edukacji, szkoleń oraz wyboru zawodu, a także pomoc w zarządzaniu własną karierą zawodową.
 • Usługi kierujemy do bardzo zróżnicowanych grup ludzi w rożnym wieku i ze zróżnicowanym poziomem wykształcenia. Będą to miedzy innymi:
  - osoby zamieszkujące tereny wiejskie, osoby niepełnosprawne, młodzież, osoby poszukujące pracy, bezrobotni, osoby z długą przerwa w zatrudnieniu (np. matki powracające z urlopów macierzyńskich),
  - emeryci, renciści, inni zainteresowani.

W RAMACH PROJEKTU CENTRUM ZAPEWNIA:

 • Bezpłatny dostęp do wysokiej jakości szkoleń e-learningowych, które pozwolą na rzeczywiste podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych!
 • Bezpłatny dostęp do Internetu.
 • Doradztwo zawodowe (pomoc w wyborze e-kursu zawodowego lub całej ścieżki szkoleniowej poprzez infolinię Skype lub maila.
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, EuroCV Europass, listu motywacyjny itp.).
 • Udzielanie informacji na temat możliwości podnoszenia kwalifikacji (o szkoleniach finansowanych z EFS).
 • Jak założyć własną działalność gospodarczą itp. Posiadamy stanowisko dostosowane do osób niepełnosprawnych.

PRZEKONAJ SIĘ JAK ŁATWO PODNIEŚĆ SWOJE MOŻLIWOŚCI ZNALEZIENIA PRACY.

Więcej informacji na stronie www.edukacjaonline.pl

Projekt realizowany jest przez Konsorcjum, w skład którego wchodzą:

 • Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zielonej Górze.
 • system Polska Sp. z o.o.
 • Ecorys Polska Sp. z o.o.
 • Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo.

Chcesz się uczyć, a nie masz możliwości!
Zdobądź nowe kwalifikacje !
Udoskonal swoją wiedzę !
Dajemy Ci szansę na kolejny start!


CENTRUM KSZTAŁCENIA
NA ODLEGŁOŚĆ NA WSIACH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W KROBANOWIE
Harmonogram otwarcia

DZIEŃ TYGODZNIA GODZINA
OD DO
PONIDZIAŁEK 14:30 17:00
ŚRODA 14:30 17:00