„Integracja to fajna zabawa”

Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

CEL PROJEKTU

Projekt ma na celu aktywizację dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy gminnych szkołach poprzez organizację wycieczek integracyjno – krajoznawczych po terenie powiatu zduńskowolskiego, przyczyniających się do integracji społecznej najmłodszych mieszkańców obszaru Gmina Zduńska Wola.


DO KOGO ADRESOWANY JEST PROJEKT?

Adresatami projektu są dzieci z oddziałów przedszkolnych ze szkół w Annopolu Starym, Izabelowie, Wojsławicach, Czechach, Janiszewicach, Krobanowie.


CO PROJEKT OFERUJE?

- 6 wycieczek tematycznych tj. do: Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, skansenu lokomotyw w Zduńskiej Woli, podróż po Zapolicach, wycieczka do parków krajobrazowych powiatu zduńskowolskiego, Muzeum Orionistów, Dworu w Rzepiszewie,
- zajęcia integracyjne,
- konkurs plastyczny

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 123 dzieci.
Udział w projekcie jest bezpłatny.