„Moje Przedszkole”

„Moje Przedszkole” to projekt realizowany przez Fundację Familijny Poznań na terenie województwa łódzkiego, w ramach którego powstało dwadzieścia punktów i zespołów przedszkolnych, m.in. w KROBANOWIE!

Dzięki organizacji wcześniejszych projektów o podobnej specyfice (organizacja i prowadzenie wiejskich i miejskich oddziałów przedszkolnych) Fundacja otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) na utworzenie nowych placówek edukacji przedszkolnej. Głównym celem ww. projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat pochodzących z terenów wiejskich.

Działania Fundacji w ramach projektu „Moje Przedszkole” obejmują zapewnie bezpłatnej opieki jak największej liczbie dzieci w wieku przedszkolnym na terenie województwa łódzkiego poprzez:

  • kreowanie małych oddziałów przedszkolnych, nad którymi czuwa nauczycielka oraz pomoc nauczyciela;
  • edukację i socjalizację dzieci uczęszczających do grup mieszanych wiekowo;
  • współpracę z wyselekcjonowaną kadrą pracowniczą (pedagodzy, psychologowie, logopedzi), która systematyczne podnosi kwalifikacje pracownicze;
  • zapewnienie bezpieczeństwa i fachowej opieki przez dwadzieścia godzin w tygodniu


Prócz wartości edukacyjnych projekt „Moje Przedszkole” zyskał także wartość naddaną w postaci integracji społeczności lokalnych. Okazało się, że rodzicie przedszkolaków z chęcią angażują się w życie placówek, m.in. czynnie uczestnicząc w organizacji okolicznościowych uroczystości.
Projekt zakończy się w listopadzie 2009 roku. Liczymy, że wówczas wszystkie oddziały przedszkolne przejdą pod władze gmin, na terenie których działają ośrodki.